Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over privaatrechtelijke pensioenen in beginsel toe aan de woonstaat, zij het dat onder voorwaarden ook de vroegere werkstaat belasting mag heffen.

Lees meer

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de auto jonger is dan 15 jaar. In de jaren voor 2017 gold een bijtelling van 25%. Bij wijze van overgangsregeling geldt voor een auto met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 in de jaren 2017 en volgende een bijtelling van 25%.

Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een arbeidsverhouding een dienstbetrekking is.

Lees meer

Je activeert jouw kind op de balans, mag dat?

Nee natuurlijk mag dat niet, maar als je kijkt naar de kosten van een kind dan zou je dit als ondernemer misschien wel willen. Volgens het NIBUD kost een kind gemiddeld 17% (2 kinderen 26%) van het besteedbare gezinsinkomen. Bij een modaal inkomen betekent dit dat een kind tot zijn/haar 18e levensjaar ongeveer € 80.000 kost. […]

Lees meer

An error occured

An error occured

Lees meer
Is uw interesse al gewekt?

Klantportaal