Vaststelling NOW & de accountantsverklaring

Sinds 7 oktober kunnen ondernemers, welke gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0, een definitieve vaststelling aanvragen van de subsidie. Er wordt gekeken hoeveel het daadwerkelijke omzetverlies is geweest.

Lees meer

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel.

Lees meer

Rechtspraak gesloten tot 6 april

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten

Lees meer

Nieuwe corona-maatregel compensatie loonkosten

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag bekend gemaakt de werktijdverkorting-maatregel in te trekken en hiervoor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid in de plaats te roepen.

Lees meer

Noodpakket maatregelen coronacrisis

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen.

Lees meer

Maatregelen in verband met coronavirus

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat om de regeling voor werktijdverkorting met aanvulling uit de WW om onnodig ontslag van werknemers te voorkomen.

Lees meer

Onderzoek forfaits in belastingrecht

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de Tweede Kamer aangeboden.

Lees meer

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lees meer

Geen verbod op negatieve spaarrente

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met één van onze specialisten.

Lees meer

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken.

Lees meer
Is uw interesse al gewekt?

Klantportaal